Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs
Par Psiholoģijas nodaļu
Pēdējās izmaiņas veiktas:
11.05.2012

 

Mūsdienās Latvijas Universitātes Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātes Psiholoģijas nodaļā tiek realizētas akadēmiskas un profesionālas studiju programmas bakalaura, maģistra un doktoranta līmenī.  Studija laikā tiek izmantotas daudzveidīgas un interesantas mācību metodes, tās dod iespēju labāk izprast un izzināt sevi un citus, risināt problēmas dažādos līmeņos, veicināt psiholoģisko labklājību sev un citiem.

Latvijas Universitātes Psiholoģijas nodaļā strādājošie mācībspēki izceļas gan ar teorētiskām zināšanām, pētnieciskām prasmēm, akadēmisko pieredzi, gan arī ar ilggadēju pieredzi un ekspertīzi dažādās ar psiholoģiju saistītās profesionālās darbības jomās - psiholoģiskajā konsultēšanā, grupu vadīšanā, psihoterapijā un psiholoģiskā novērtēšanā. Latvijas Universitātes mācībspēki ir ieguvuši izglītību Maskavas Valsts universitātē, Stokholmas Universitātē, Bergenas Universitātē, Ostenbrukas Universitātē, Hārvardas Universitātē, Latvijas Universitātē, u. c. Pēdējo 8 gadu laikā no akadēmiskajos amatos ievēlētajiem mācībspēkiem doktora zinātnisko grādu ir ieguvuši astoņi docētāji, un nu jau 16 docētāji (94%) ir ar doktora grādu. No Psiholoģijas nodaļas mācībspēkiem 61% ir jaunāki par 45 gadiem.