Maģistra studiju programma

Studiju programma tiek īstenota kā pilna laika klātiene, 2 gados (4 semestros), latviešu valodā.

 

Uzņemšanas prasības:

 1. Bakalaura līmeņa izglītība psiholoģijā
  1. Iepriekšējās izglītības vidējā svērtā atzīme ne zemāka par „6”.
  2. Bakalaura darba vērtējums ne zemāks par „6”.
 2. Svešvalodas pārbaudījums;
 3. Pārrunas par apakšnozares izvēli.
 

Programmas mērķis ir attīstīt un pilnveidot praktiskās iemaņas, kā arī paaugstināt studentu teorētisko zināšanu apguves līmeni izpratni par psiholoģijas zinātni, lai iegūtu profesionālo maģistra grādu un psihologa specializāciju vienā no psihologa profesionālās darbības jomām:

 • klīniskā un veselības psiholoģija
 • izglītības un skolu psiholoģija
 • darba un organizāciju psiholoģija
 • juridiskā psiholoģija.

Apakšprogramma tiek realizēta, ja, konkrētajā apakšprogrammā, tiek uzņemti vismaz 7 studenti.