Visi laipni aicināti!

LU 73. Konferences Psiholoģijas sekcija 2015. gada 3. februāris, LU PPMF Jūrmalas gatvē 74/76, B-6 auditorijā   Sekciju vada: Ģirts Dimdiņš, Ivars Austers   9.00 – 10.30 Liena Ivanova (LU). Problēmrisināšanas prasmju testa MicroFIN psihometriskie rādītāji Latvijas skolēnu izlasē.   Aleksandrs Koļesovs (LU). Jauktās pētījuma metodes galvenā dzīves mērķa aprakstu analīzē.   Viktorija Perepjolkina, Jeļena Koļesnikova, Kristīne Mārtinsone, Ainars Stepens (RSU). Latvijas klīniskā personības testa izstrāde: idejas, pārdomās, izaicinājumi.   Biruta Urbāne, Irina Plotka (DU). Patērētāju lojalitātes izpēte ar implicīti asociatīviem testiem un pašnovērtējuma procedūrām.   Marija Morozova (LU). Emociju klasifikācijas psiholoģijā.   Raitis Eglītis (LU). Fenomenoloģiskā pieeja šizofrēnijas simptomu atpazīšanā.   10.45 – 12.15 Ginta Slišāne, Evija Strika (LU). Adoptētāju un vecāku, kuriem ir domstarpības par bērnu aizgādību personības, raksturojošās īpatnības, grupu un pāru salīdzinājums.   Karīna Jaškova, Ieva Bite (LU). Apzinātības, bērna audzināšanas pieeju, vecāku kompetences izjūtas un bērna vardarbības pieredzes sakarības pirmskolas vecuma bērnu mātēm.   Inese Lapsiņa (LU).  Gentas audzinošās uzvedības skalas (GPBS) adaptācija latviešu valodā: pilotpētījuma rezultāti.   Laura Pirsko (LU). Kriminālprocesi par seksuālo vardarbību pret bērnu un psihologa loma izmeklēšanas procesā.   Krisine Uzule (Banku augstskola). Kreativitāte: norādījumi izglītības sfērai, vecākiem un valsts politikai.   Guna Svence (RPIVA). Labizjūtas, vieduma, dzīvesspēka un apzinātības rādītāju sakarības un atšķirības dažādās pieaugušo izlasēs.   13.00 – 13.45 Apaļā galda diskusijā par psiholoģijas kā zinātnes attīstību Latvijā. Piedalās: Kristīne Mārtinsone (RSU), Irina Plotka (Baltijas psiholoģijas un menedžmenta augstskola), (RSU), Guna Svence (RPIVA), Aleksejs Vorobjovs (DU), Ivars Austers (LU).   14.00 – 15.30 Anita Pipere (DU). Matemātiskā identitāte dialoģiskās patības teorijas kontekstā: trīs matemātikas skolotāju kvalitatīvs pētījums.   Aleksejs Ruža, Iveta Ruža (DU). Latvijas iedzīvotāju kauzālie izskaidrojumi par laulības neuzticību.   Margarita Ņesterova, Vitālijs Raščevskis (DU). Policijas darbinieku tiesiskās apziņas īpatnības un priekšstati par taisnīgumu.   Jeļena Ļevina, Kristīne Mārtinsone (RSU). Anomija Latvijas iedzīvotāju vērtējumā.   Zane Veimberga (LU). Objektivitātes pārvērtēšanas efekts prognozējot citu satiksmes dalībnieku uzvedību.   Edmunds Vanags (LU). Depresijas, trauksmes un stresa skalas validizācija un psihometriskie rādītāji.

Dalīties