Latvijas Universitātes Psiholoģijas nodaļā 2015.gada rudenī tiek uzsākta jauna psiholoģijas maģistra studiju apakšprogramma – juridiskā psiholoģija. Līdz šim studiju programmā bija trīs apakšnozares: klīniskā, izglītības un organizāciju psiholoģija. Jaunās pievienotās programmas absolventu iegūstamais maģistra grāds un kvalifikācija arī būs psiholoģijā, tikai ar specializāciju juridiskajā psiholoģijā. Pēdējās desmitgadēs psihologi arvien vairāk tiek iesaistīti kriminālprocesu, civilprocesu un citu ar juridiskiem aspektiem saistītu jautājumu risināšanā. Psihologi strādā apcietinājuma vietās, policijā, tiesu ekspertīzēs, bāriņtiesā, piespiedu ārstēšanas nodaļā,  kā arī piedalās nopratināšanā. Latvijas Psihologu profesionālās darbības likumā juridiskā psiholoģija tiek norādīta kā viena no nozīmīgām psihologu darbības jomām. Atšķirībā Eiropas valstīm un ASV, Latvijā nevienā no augstskolām līdz šim šāda mācību programma nav realizēta. Studējošie iegūs padziļinātas teorētiskās zināšanas gan psiholoģijā, gan juridiskajā psiholoģijā, kā arī prasmes pielietot nepieciešamās psiholoģiskās izpētes un konsultēšanas metodes ar psiholoģiju un juridiskiem jautājumiem saistītu problēmu risināšanā. Zināšanu un prasmju apguve specializācijā tiks nodrošināta studiju specializētos studiju kursos: Policijas darba un izmeklēšanas psiholoģija, Kriminālās uzvedības psiholoģija, Procesuālās tiesības,  Latvijas Tiesību aizsardzības iestādes, Tiesu psihiatriskā ekspertīze, Mediācijas psiholoģija, Psihologa darbs bāriņtiesā, Kriminālās uzvedības korekcija un likumpārkāpēju resocializācija. Papildus informācija šeit.

Dalīties