Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs
Pēdējās izmaiņas veiktas:
13.05.2012

 

Docente Anda Upmane, Dr. psych., Psiholoģijas profesionālās bakalaura studiju programmas direktore, māca psiholoģiskās konsultēšanas kursus, kā arī vada personiskās izaugsmes treniņus un seminārus personības psiholoģijā. Paralēli akadēmiskajai izglītībai ir mācījusies arī Stokholmas Psihodrāmas, sociometrijas un grupu psihoterapijas institūtā, iegūstot psihodrāmas līdera kvalifkāciju. Praktiskā profesionālā darbība ir bijusi kā psihologam, grupu terapeitam, psihologam Valsts Nodarbinātības dienestā, kā arī vadot dažādas grupas un seminārus.

e-pasts: anda.upmane@lu.lv