Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs

 

Psiholoģijas nodaļas vecākā lietvede Ruta Trautmane

Konsultē Psiholoģijas bakalaura, Psiholoģijas profesionālā bakalaura un Psiholoģijas profesionālā maģistra studiju programmu studentus par studiju jautājumiem, uztur un apstrādā studentu datus LU informatīvajā sistēmā. Sagatavo studiju līgumus, pieņem un noformē dokumentus par atjaunošanos studijām, kārto studiju kartes, sagatavo studiju rīkojumus un norādījumus atbilstoši studiju programmu plānos paredzētajiem studiju kursiem, sagatavo eksāmena protokolus un individuālās lapas, sagatavo izziņas par studiju procesu, koordinē noslēguma pārbaudījumu procesu un sagatavo diplomus. Sniedz atskaites par studentu statistiku. Koordinē Psiholoģiskās palīdzības centra klientu reģistrāciju Psiholoģijas maģistra studiju programmas prakses ietvaros. Nodrošina Psiholoģijas nodaļas studiju programmu noslēguma darbu un tajos adaptēto pētījuma metožu uzskaiti un uzglabāšanu.

e-pasts: ruta.trautmane@lu.lv

tālrunis: 67034019

telpa: A-321 

Pieejama studentiem: P, O, T, C – 10.00-16.00