Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs
Pēdējās izmaiņas veiktas:
13.05.2012

 

Docente Evija Strika, Dr. psych., māca patopsiholoģijas, psiholoģiskās izpētes metodes, juridiskās psiholoģijas un tiesu psiholoģiskās ekspertīzes kursus, vada supervizēto praksi. Viņa strādā arī Rīgas Psihiatrijas un narkoloģijas centrā par sertifcētu tiesu eksperti psiholoģijā. Ir Latvijas Klīnisko psihologu asociācijas sertifkācijas komisijas priekšsēdētāja.

e-pasts: evija.strika@lu.lv 

Publikācijas

Rudzītis K., Landmane D., Krūmiņa I., Strika E. (2012). Bērns kriminālprocesā. Kriminālprocesam noderīgas informācijas iegūšana. Iespējas un izaicinājumi. Rīga.

Strika E. (2008). Tiesu psihiatriskajā vai kompleksajā tiesu psiholoģiskajā un tiesu psihiatriskajā ekspertīzē nonākušo likumpārkāpēju personības iezīmju atšķirības (mērītas ar MMPI-2). Latvijas Universitātes raksti, Psiholoģija, 729, 70-89.

Strika E. (2002). Likumpārkāpēju personības īpatnības. Kastiņš J. (red.), LU PPF Izglītības zinātnes un pedagoģija mūsdienu pasaulē, 649, 511-523. Rīga.

Strika E. (2002). Psiholoģija tiesu sistēmā Latvijā. Baltic journal of psychology, 3, 2, 58-71. 

Strika E. (2002). Psiholoģiskie traucējumi un to saistība ar likumpārkāpuma izdarīšanu. Kastiņš J. (red.) LU PPF Izglītības zinātnes un pedagoģija mūsdienu pasaulē, 655, 531-540.