Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs
Pēdējās izmaiņas veiktas:
13.05.2012

 

Docente Ieva Stokenberga, Dr. psych., māca psiholoģijas vēsturi, sociālo psiholoģiju, vada sociālpsiholoģiskos treniņus un seminārus. Paralēli viņa vada seminārus organizācijās saistībā ar komandas veidošanu, darba efektivitātes veicināšanu, sadarbību ar klientiem. Strādājusi kā Latvijas Ģimenes plānošanas un seksuālās veselības asociācijas "Papardes zieds" projektu koordinatore, jauniešu konsultante, vadījusi seminārus par seksuālās veselības jautājumiem jauniešiem, skolotājiem un neformālās izglītības treneriem. Latvijas Jauno zinātnieku apvienības biedre.

e-pasts: ieva.stokenberga@lu.lv

Svarīgākās publikācijas

Stokenberga, I. (2011). Humora stilu iesaiste ikdienas stresa un garastāvokļa savstarpējās sakarībās. Psiholoģija, LU Raksti, 768.sēj., 176.-196. lpp.

Stokenberga, I. (2008). Humourous Personality: Relationship to Stress and Well-being. Baltic Journal of Psychology, 9, 70-84.

Stokenberga, I. (2006). Humor Effect on Stress Responses: The Experimental Study Using Stress Inducing Movie. Baltic Journal of Psychology, 7, 15-25.