Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs

 

Profesors Viesturs Renģe (1952 - 2012)

 

Svarīgākās publikācijas

 Renge, V. & Draguns, J. (2012). Psychology in Latvia: Its origins, survival, and current state. European Psychologist, 17(3), 246-252.

Austers, I., Renge, V., & Muzikante, I. (2012). Predicting traffic accident rate: human values add predictive power to age and gender. In M.Sullman & L.Dorna (eds.), Advances in Traffic Psychology (pp.167-176). Farnham: Ashgate.

 

Reņģe V. (2011). Personības, ekonomiskie un kultūras faktori satiksmes psiholoģijas pētījumos. LU Raksti. Psiholoģija. 768. sēj.(144.. – 163. lpp.). Rīga: LU Akadēmiskais Apgāds.

Realo, A., Allik, J., Verkasalo, M., Lonnqvist, J.-E., Kwiatkowska, A., Koots, L., Kutt, M., Barkauskiene, R., Larinavicius, A., Karpinski, K., Kolyushko, A., Sebre, S., Renge, V. (2009). Mechanisms of the National Character Stereotype: How People in Six Neighboring Countries of Russia Describe Themselves and the Typical Russian. European Journal of Personality. 23, 229–249.

Reņģe V. (2008). Diskusijas par Freida mantojumu. LU Raksti. Psiholoģija, 729. sēj.(42-52 lpp.). Rīga: LU Akadēmiskais Apgāds.

Reņģe V., Austers I. (2008). Sociālie priekšstati par psiholoģiju populāros un zinātniskos psiholoģijas žurnālos. LU Raksti. Psiholoģija, 729. sēj. (53-69. lpp.).Rīga: LU Akadēmiskais Apgāds.

Renge, V., Austers, I., & Muzikante, I. (2008). Combining social axioms with personality measures and self-reported driving behavior in predicting traffic accidents. International Journal of Psychology, 43, 3-4, 586.

Reņģe V. (2007). Mūsdienu organizāciju psiholoģija. Rīga: Zvaigzne ABC, 215 lpp.

Renge, V. & Austers, I. (2004). Social representations of science and psychology: anchoring and personification. Baltic Journal of Psychology, 5(1), 14 – 20.

Renge, V. & Austers, I. (2003). Social representations of science among university students and teachers in Latvia. Baltic Journal of Psychology, 4(2), 20 – 30.

Reņģe V. (2002.). Sociālā psiholoģija. Rīga: Zvaigzne ABC, 180 lpp.