Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs
Pēdējās izmaiņas veiktas:
13.05.2012

 

Profesore Malgožata Raščevska, Dr. psych., Psiholoģijas doktora studiju programmas direktore, māca kursus kognitīvā psiholoģijā, testu izstrādē un adaptācijā, psiholoģisko pētījuma metodoloģijā u. c. Viņas pēdējo gadu pētniecība ir saistīta ar vairāku nozīmīgu projektu vadīšanu par starptautiski atzītu testu WISC-IV, ABAS-II, Ahenbaha ASEBA standartizāciju Latvijā (sadarbībā ar prof. S. Sebri), Latvijas kultūrvidei piemērotu Latviešu valodas un matemātikas sasnieguma testa (līdzautori J. Mencis, Dz. Paegle, 2010) un skolēnu problēmu skrīninga metotes SASMDU izstrādi (līdzautori B. Martinsone, A. Raževa, P. Vucenlazdāns, Ž. Vazne, 2012), citu metožu adaptāciju. Viņa ir biedre Starptautiskā Skolu psiholoģijas asociācijā (International School Psychology Association); Eiropas Psiholoģiskās novērtēšanas asociācijā (European Association on Psychological Assessment); Starptautiskā Testu Komisijā (International Test Commision), Latvijas Psihologu apvienības valdes locekle un Latvijas Testu komisijas priekšsēdētāja.

e-pasts: malgozata.rascevska@lu.lv