Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs
Pēdējās izmaiņas veiktas:
31.12.2016

 

Attīstības psiholoģijas speciāliste, asociētā profesore Anika Miltuze, Dr. psych., Psiholoģijas bakalaura studiju programmas direktore, psiholoģijas zinātņu promocijas padomes sekretāre. Lasa lekcijas un vada seminārus vispārīgās un  attīstības psiholoģijas jomā gan psiholoģijas studentiem, gan topošajiem skolotājiem, gan jau strādājošiem skolotājiem. Viņas galvenās pētnieciskās intereses ir saistītas ar attīstības psiholoģiju – bērnu un vecāku attiecībām, bērnu uzvedības problēmām, bērnu un pieaugušo sociāli emocionālo attīstību utt., kā arī šobrīd piedalās pusaudžu interneta lietošanas paradumu izpētē. Kopā ar Psiholoģijas nodaļas autoru kolektīvu strādājusi pie psiholoģijas mācību grāmatas vidusskolēniem, kā arī sagatavojusi psiholoģijas mācību materiālus profesionālo skolu psiholoģijas skolotājiem. Aktīvi piedalījusies gan Latvijas, gan starptautiskās konferencēs, kā arī strādājusi pie trīs starptautiska mēroga konferenču organizēšanas Latvijā.

Pilnu CV skatīt šeit.

e-pasts: anika.miltuze@lu.lv 

Publikācijas

Miltuze A., Bite I. & Sebre S. (2011). Adolescent identity development, problematic internet use, video game playing, dissociation, anxiety and sexual concerns. Proceedings 15th European Conference on Developmental Psychology, 23-27 August, Bergen, Norway, 251-256.

Bite I., Sebre S. & Miltuze, A. (2011). Habit of playing computer and video games, aggression, dissociation and attachment in Latvian adolescents. Proceedings 15th European Conference on Developmental Psychology, 23-27 August, Bergen, Norway, 385-390.

Sebre, S., Skreitule-Pikše, I., & Miltuze, A. (2008). Predicting preschool behavior problems by parenting style: Sense of parenting satisfaction and efficacy. International Journal of Psychology, 43 (3/4), 695.

Skreitule-Pikše, I., Miltuze, A., & Sebre, S. (2008). Mother’s sense of competence and child’s behavior in response to parent training program encouraging child’s emotional development in Latvia. International Journal of Psychology, 43 (3/4), 655.

Maslovska K., Mārtinsone K., Miltuze A., Upmane A., Bite I. (2006). Krīzes pārvarēšanas veidi Latvijas sievietēm ar tuva cilvēka nāves un ar šķiršanās pieredzi. LU Rakstu krājums ”Psiholoģija”, 698, 19-35.

Maslovska K., Mārtinsone, K. Miltuze A., Upmane A., Bite I. (2004). Zaudējuma krīzes sievietes dzīvē: kopīgais un atšķirīgais pārdzīvojumos pēc tuva cilvēka nāves un pēc šķiršanās. Crisis of Loss in a Woman’s Life: Similarities and Differences in Grieving after Bereavement and Divorce.  LU Rakstu krājums “Psiholoģija”, 682, 52-62.

Miltuze A., Upmane A., Mārtinsone K., Maslovska K., Bite I. (2004). Stresa pārvarēšanas stratēģijas un iekšējās saskaņas izjūta sievietēm ar dažādu zaudējuma pieredzi. Strategic Approach to Coping and the Sense of Coherence for Women with Different Loss Experience. Starptautiskā zinātniskā konference „Teorija un prakse skolotāju izglītībā II”, RPIVA , 371-380.

Miltuze A. (2004). Mātes un meitas savstarpējo attiecību raksturojums. LU Rakstu krājums “Psiholoģija”, 664, 69-88.

Miltuze A. (2002). Psiholoģiskā separācija mātes - meitas attiecībās pieaugušo vecumā. Baltic Journal of Psychology, 1, 6 - 18.

Mācību grāmatas

Psiholoģija vidusskolai. (2011). Mācību grāmata. M.Raščevskas red. Nodaļas "Psiholoģijas izziņas jomas un metodes" un "Indivīdu ietekmējošie bioloģiskie un vides faktori" Rīga, Zvaigzne ABC, 7.-20. un 69.-82. lpp.

Psiholoģija vidusskolai: skolotāja grāmata. (2011). Metodiskais līdzeklis. M.Raščevskas red. Nodaļas "Psiholoģijas izziņas jomas un metodes" un "Indivīdu ietekmējošie bioloģiskie un vides faktori". Rīga, Zvaigzne ABC, 11.-16. un 23.-24. lpp.