Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs
Pēdējās izmaiņas veiktas:
31.12.2016

 

Asociētā profesore Baiba Martinsone, Dr. psych., māca psiholoģisko konsultēšanu, psihologa ētiku, vada supervizētās prakses. Iegūts ģimenes psihoterapeites profesionālā līmeņa sertifikāts, sertificēta klīniskā psiholoģe, strādā privātpraksē un Siguldas novada pedagoģiski medicīniskajā komisijā. Vada seminārus vecākiem un pirmsskolas skolotājiem par bērna emocionālo audzināšanu. Autoru kolektīvā izstrādājusi programmas "Sociāli emocionālā audzināšana" un „Atbalsts pozitīvai uzvedībai“, kas tiek ieviestas Latvijas skolās. Viena no Vekslera intelekta testa klīniskās interpretācijas rokasgrāmatas autorēm.   Latvijas Sistēmisko un Ģimenes psihoterapeitu biedrības biedre, Latvijas Skolu psihologu asociācijas biedre un Ētikas komisijas priekšsēdētāja.

e-pasts: baiba.martinsone@lu.lv

Publikācijas

Sebre, S., Martinsone, B., Raščevska, M., Koļesovs, A., Skreitule-Pikše, I. Teacher and Parent Ratings of Child Attention Problems in Relation to WISC-IV Latvian Profiles (iesniegts publicēšanai Baltic Journal of Psychology).

Raščevska, M., Martinsone, B. (2014). Skolotāju aptaujas par skolēnu mācīšanās darbību un uzvedību (SASMDU) lietošanas rokasgrāmata. Rīga: LU. ISBN 978-9934-527-21-0

Damberga I., Raščevska M., Koļesovs A., Sebre S., Laizāne I., Skreitule-Pikse I., Martinsone B. (2014). Adaptive Behavior in Children with Specific Learning Disabilities and Language and Intellectual Impairment. Baltic Journal of Psychology, 15 (1, 2), 87–103.

Skreitule-Pikše I., Bite I., Raščevska M., Sebre S., Koļesovs A., Damberga I., Martinsone B. (2014). Social Problems of Children with Language Impairment: Associations with Other Behavioral Problems, Adaptive Behavior, and Intellect. Baltic Journal of Psychology, 15 (1, 2), 73–86

Martinsone, B., Niedre, R. (2013). Sociāli emocionālā audzināšana. Rokasgrāmata. Latvijas Universitāte. ISBN 978-9984-45-744-4

Martinsone, B., Nīmante, D., Daniela, L. (2013). Atbalsts pozitīvai uzvedībai. Rokasgrāmata. Latvijas Universitāte. ISBN 978-9984-45-726-0

Martinsone, B., Sebre, S., Raščevska, M., Koļesovs, A. (2013). Vekslera bērnu intelekta testa (WISC-IV) interpretācijas rokasgrāmata. Latvijā standartizēto psiholoģiskās izpētes testu interpretācijas rokasgrāmatu sērijas I grāmata, M.Raščevska (red.). Rīga: Latvijas Universitāte, VISC. ISBN 978-9984-573-66-3

Bite, I., Martinsone, B. (2013). Vardarbības seku pārvarēšana sievietēm grupu un individuālās psihoterapijas laikā piesaistes teorijas kontekstā. Rīga, LU raksti.

Raščevska, M., Raževa, A., Martinsone, B., Tūbele, S., Vazne, Ž., Vucanlazdāns, P. (2012). „Skolotāju aptaujas par skolēnu mācīšanās darbību un uzvedību (SASMDU) ticamība un validitāte“.  ISBN 978-9984-45-560-0. http://www.atbalsts.lu.lv/lv/projekta-rezultati/visparigi/projekta-petijuma-raksts-par-sasmdu-ticamibu-un-validitati

Birzina, E., Martinsone, B. (2012). Changing mother – child interaction patterns and preventing preschool children externalizing behavior problems through the Marte Meo therapy: a preliminary study. Proceedings of 15th European conference on Developmental Psychology, Medimond international proceedings. ISBN 978-88-7587-636-4.