Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs

 

 

Aleksandrs Koļesovs

Dr. psych., vadošais pētnieks, docents. Dzimis Rīgā 1971. gadā. Ieguvis bakalaura, maģistra un doktora grādu psiholoģijā Latvijas Universitātē. Strādā Latvijas Universitātē kopš 2002. gada un lasa kursus pētniecības metodoloģijā, psihometrikā un vides psiholoģijā. Doktora grāds ir piešķirts 2007. gadā par promocijas darbu “Latviešu un krievu etnolingvistisko grupu jauniešu laika perspektīva Rīgā un Latgalē”. Jacobs Foundation jaunā zinātnieka granta ieguvējs 2008. un 2009. gadā. Viesdocents Imanuela Kanta Baltijas federālajā universitātē, Kaļiņingradā, 2011. gada februārī un martā Erasmus Mundus programmas ietvaros. Kompetences jomas: pētniecības metodes, aptauju un testu adaptācija un standartizācija, datu statistiskā apstrāde. Pētniecības intereses: sasniegumu un intelekta testu standartizācija Latvijā, indivīda laika perspektīva un orientācija uz nākotni.

e-pasts: aleksandrs.kolesovs@lu.lv

Publikācijas

Kolesovs, A. (2002). The relation between time perspective and locus of control in high school students. Baltic Journal of Psychology,3(2), 7-19.

Koļesovs A. (2003). Laika perspektīvas koncepcijas psiholoģijā. Latvijas Universitātes Zinātnisko rakstu krājums,Psiholoģija,664, 21-28.

Koļesovs A. (2004). Cerības un bažas par nākotni 17-18 gadus veco krievu skolēnu laika perspektīvā. Latvijas Universitātes Zinātnisko rakstu krājums, Psiholoģija, 682, 19-28.

Kolesovs, A. (2005). Time perspective of Latvian and Russian (ethnic minority) high school students in Riga and Latgale. Baltic Journal of Psychology, 6(1), 5-20.

Kolesovs, A. (2009). Factorial validity of the Latvian and Russian versions of the Zimbardo Time Perspective Inventory in Latvia. Baltic Journal of Psychology, 10, 55-64.

Koļesovs A. (2011). Uz augšu, uz vietas, uz leju... Latvijas nākotnes prognozes jauniešu skatījumā. Latvijas Universitātes Zinātnisko rakstu krājums, Psiholoģija, 768, 110-123.