Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs

 

Docente Inese Muzikante, Dr.psych.,  lasa kursu Organizāciju psiholoģija, vada kursa un bakaulaura darbus organizāciju psiholoģijas jomā un satiksmes psiholoģijas jomā (autovadītāju uzvedība, attieksmes, paradumi u.c.). Paralēli lasa arī kursu Vispārīgajā psiholoģijā LU Juridiskajā fakultātē un Medicīnas fakultātē.  Piedalās pētniecības projektos, kopš 2007. gada piedalījusies 7 projektos (četri no tiem par autovadītāju uzvedību - 3 LZP finanstēti, 1 sadarbībā ar Valsts Policiju). No 2008 gada darbojās kā redaktoru asistente žurnālā Baltic Journal of Psychology. 2011.gadā LU aizstāvēja promocijas darbu “Vērtības, attieksmes un autovadītāju uzvedība”, profesora V.Reņģes vadībā. Latvijas Psihologu biedrības biedre.

e-pasts: inese.muzikante@lu.lv


Galvenās zinātniskās publikācijas

Renge, V., Austers, I., & Muzikante, I. (2012). Combining social axioms with basic individual values and self-reported driving behavior in predicting traffic accidents, Baltic Journal of Psychology, 13, (1, 2), 72–86.

Austers, I., Renge, V., & Muzikante, I. (2012). Predicting traffic  accident rate: human values add predictive power to age and gender. In  M.Sullman & L.Dorn (eds.), Advances in Traffic Psychology,  (pp.167–176). Farnham: Ashgate.

Muzikante I., & Renge V. (2011). Attitude functions as moderator in values-attitudes-behaviour relations in traffic psychology context. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 30, 1003–1008.

Muzikante I., & Reņģe V. (2011). Autovadītāju individuālo vērtību un attieksmes pret pārgalvīgu braukšanu saistība ar riskantu auto vadīšanu. LU Rakstu krājums, Psiholoģija, 768. sēj., Rīga, LU Apgāds, 41.–56.lpp.

Muzikante I., & Reņģe V. (2008). Autovadītāju individuālo vērtību saistība ar riskantu braukšanu. LU Rakstu krājums, Psiholoģija, 742.sēj., Rīga, LU Apgāds, 39. – 50.lpp.