Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs
Pēdējās izmaiņas veiktas:
13.05.2012

 

Docente Anda Gaitniece-Putāne, Dr. psych., māca kursus sociālajā psiholoģijā, diferenciālajā psiholoģijā, saskarsmes psiholoģijā, kā arī  vada sociāli psiholoģiskos treniņus un personiskās izaugsmes treniņus un seminārus, stresa menedžmenta kursus. 

Ieguvusi papildus izglītību par grupu treniņu vadīšanu, mākslas terapijas metodēm, ģimenes psihoterapijas principiem, psiholoģisko konsultēšanu, attīstošo dialogu, efektīvu vadību un menedžmentu, supervīzijas veikšanu.   Ir  Humanitārā virziena psihologu, konsultantu biedrības „Dialogs” valdes locekle.

e-pasts: agp@lu.lv 

Publikācijas

A. Gaitniece- Putāne. Emocionālās inteliģences jēdziens un pētījuma modeļi.  LU zinātnisko rakstu krājums „Izglītības zinātnes un pedagoģija mūsdienu pasaulē.”, Rīga, 2002, (457. – 465.)

 A. Gaitniece-Putāne. Liverpool Stoicism Scale Adaptation. Baltic Journal of Psychology, 2005., 6,(1), 57-63.

  A. Gaitniece-Putāne. Relationship between Stoicism, Social-Economic Status and Demographic Indices in Latvia. Baltic Journal of Psychology,2005., 6, (2), 37-46.

 A. Gaitniece-Putāne, M. Raščevska. Gender and Age Differences in Emotional Intelligence, Stoicism and Aggression. Baltic Journal of Psychology,2006., 7, (2), 26-42.

 A. Gaitniece-Putāne (2008). Agresijas, emocionālā intelekta un stoicisma saistība 20-25     un 30-35 gadus veciem respondentiem.  LU zinātnisko rakstu   krājums „Psiholoģija”, (742.), 7.-28.