Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs
Pēdējās izmaiņas veiktas:
17.01.2016

 

Docente Ilze Damberga, Dr. psych., māca psiholoģisko izpēti, vispārīgo psiholoģiju, valodas un runas psiholoģiju, psihosomatiku un pedagoģisko psiholoģiju. Paralēli strādā kā psihologs privātpraksē, kā arī vada seminārus Pašvaldību mācību centrā, Probācijas dienestā u.c. Viņa ir strādājusi par skolas psihologu, kā arī par speciālisti pašnāvību izpētes jautājumos Rīgas Psihoneiroloģiskajā slimnīcā un vadījusi projektus par atbalstu grupu izveidošanu personām ar pašnāvības tendencēm. Ir Latvijas Klīnisko psihologu asociācijas, Eiropas traumas un disociācijas asociācijas (European Society for Trauma and Dissociation) un Starptautiskās traumas un disociācijas izpētes asociācijas (International Society for the Study of Trauma and Dissociation) biedrs.

e-pasts: ilze.damberga@lu.lv  

Publikācijas

2015.

Damberga I. (2015). Mācīšanās. Martinsone K., Miltuze A. (red.) Psiholoģija 1. Pamatjautājumi - teorijas un pētījumi. (258.–287. lpp.). Rīga: Zvaigzne ABC.

Damberga I. (2015). Izglītības psiholoģija. Martinsone K., Miltuze A. (red.) Psiholoģija 3. Lietišķās jomas. (82.–108. lpp.). Rīga: Zvaigzne ABC.

2014.

Damberga I., Raščevska M., Koļesovs A., Sebre S., Laizāne I., Skreitule-Pikse I., Martinsone B. (2014). Adaptive Behavior in Children with Specific Learning Disabilities and Language and Intellectual Impairment. Baltic Journal of Psychology, 15 (1, 2), 87–103.

Skreitule-Pikše I., Bite I., Raščevska M., Sebre S., Koļesovs A., Damberga I., Martinsone B. (2014). Social Problems of Children with Language Impairment: Associations with Other Behavioral Problems, Adaptive Behavior, and Intellect. Baltic Journal of Psychology, 15 (1, 2), 73–86

2013.

Damberga I., Raščevska M., Koļesovs A., Laizāne I., Kaminska I. (2013). Adaptīvās uzvedības novērtēšanas sistēmas (ABAS-II) interpretācijas rokasgrāmata. Latvijā standartizēto psiholoģiskās izpētes testu interpretācijas rokasgrāmatu sērijas II grāmata, M. Raščevska (red.). Rīga: LU, VISC.

2011.

Damberga I., Sebre S. (2011). Šizotipiskas personības pazīmes sievietēm ar šizofrēnijas diagnozi un emocionālu, fizisku un seksuālu vardarbības pieredzi bērnībā. LU Raksti, Psiholoģija. 768, 6. – 25. lpp.

2009.

Taube M., & Damberga I. (2009). Suicides in Latvia - situation, perspective, solutions. Situation report. Public Health Agency. 1 - 29.